Viftestyring

Støtter alle «standard» analoge gassmålere

Lagrer data i database for senere behandling

Skriv ut full rapport eller bare graf

Angi tidsintervall man ønsker rapport over

Sensorer kan koples til alle registreringsenheter

Styre vifter manuelt, tidsstyrt  eller automatisk