Viftestyring og gassmåling

Alle skap vi leverer, med unntak av sambandsskapene, kan leveres med knapp. Via denne knappen kan man aktivere lys på alle skap (lys er ikke inkludert, må spesifiseres i samråd med kunde). Dette muliggjør varsling i tunnelen ved f.eks. sprenging eller brann. Løsningen fungerer på følgende måte: Når det skal skytes trykker man inn knappen på et vilkårlig skap Dersom man har koblet varsellys til skapet vil dette aktiveres umiddelbart Skapet varsler så andre skap i tunnelen slik at alle skap med påmontert lys aktiverer dette lyset. Når man ønsker å skru av alle lysene løser man ut knappen på skapet. Skapet vil da skru av sitt varsellys og likeledes varsle alle andre skap om det samme.