Program

Meget enkel og oversiktlig visualisering av soner og personer/brikker

Full videostøtte med opptak ved gitte hendelser og avspilling fra samme program

Fra hovedsiden kan man:

  • Liste alle sonene i systemet og gjøre utvalg ut i fra sonetyper
  • Se hvilke brikker som er i hvilken sone
  • Se en oversikt over hendelser og alarmer i systemet
  • Sanntidsvisning av gassverdier
  • Styre bommer og lys ved et enkelt knappeklikk
  • Se oversiktsbilde av installasjonen

Se sanntidsvideo fra alle videokamera som er installert

Flerbrukermulighet (flere klienter)

Full administrasjonsmulighet fra samme program