Om oss

OM OSS

Digital Innovation er et teknologifirma som tilbyr skreddersydde RFID-baserte løsninger. Selskapet ble etablert i 2004 og har siden vært distributør og produsent av adgangskontroll/-registreringssystemer innen bygg- og anleggsbransjen, logistikkløsninger for buss og taxier, styring av kjøretøysporter/bommer med bruk av aktiv RFID og DSRC brikketeknologi (AutoPASS).

Digital Innovation utvikler selv det meste av hardware og software. Driftsstabilitet over lang tid har vi oppnådd gjennom lang erfaring med RFID-systemer, leserteknologi og solid erfaring med utvikling av stabile softwareløsninger. Mange av våre løsninger har strenge krav til stabilitet og oppetid, blant annet i sikkerhetssystem for tunneler. Denne løsningen registrerer folk inn og ut av tunneler i tunnelens byggefase. Entreprenørene må kunne stole på at systemet registrerer riktig og at det er driftsstabilt over lang tid. Skjer en ulykke må systemet fungere helt fra hardware og opp til baksystemet.