HELSE OG VELFERDSTEKNOLOGI


HELSE OG VERDFERDSTEKNOLOGI


Velferdsteknologi er teknologi for bruk innen helse- og omsorgtjeneste, herunder løsninger som bidrar til trygghet, sikkerhet og mobilitet.
Digital Innovation har utviklet teknologi som kan benyttes som basis i neste generasjons aktiv trygghetsalarm.
Det er teknologi som fanger opp og varsler om potensielt farlige situasjoner umiddelbart når situasjonen inntreffer.
Våre løsninger kombinerer state-of-the-art teknologi for bl.a. deteksjon av fall og posisjon til den som har falt. Hvis du ønsker mer informasjon så ta gjerne kontakt.