Brann- og sprengningsvarsling

Alle skap er utstyrt med alarm knapp og varsellys.

Brannvarsling vil skje automatisk ved å trykke på knappen på adgangskontrollskapene.

Automatisk varsel ved sprengning. Ansvarlig person kan via telefonen (SMS) eller via ei webside, sende varsel om forestående sprenging. Abonnenter kan melde seg på / av tjenesten ved å sende et kodeord til f.eks 1963.