Bomstyring

Systemet støtter også bom/portstyring med og uten hviteliste. Digital Innovation har
spesialbrikker med trykknapp og en LED. Denne kan benyttes til både vanlig
adgangskontroll og til å åpne en bom. Vår leser koples enkelt til bommen som en
bomkontroller. Brikken kan nå åpne bommen.