Bom- og portstyring

Styring av bommer og grinder med brikker og/eller HMS kort

Integreres mot brikkesystemet

Utstyr plasseres i bomkasse, eksterne antenner

Kontroll av bom med Android APP (Q4 2017)