Styre vifte og se viftestatus

Kan brukes til å låse vifte ved vedlikehold av fks ventilasjonsduk

Soneoversikt

Kontroll av bom med Android app (Q4 2017)

Logge på app med HMS kort og knytte mobil til person med NFC (kommende funksjoner)

Registrere person inn og ut av anlegg med mobil

Automatisk deteksjon om person er forlatt området men ikke lest ut med HMS kort eller tunnelbrikke

Sporing under jord uten GPS. Digital Innovation underground mobile tracking DI-MTTM