ADGANGSKONTROLL OG SIKKERHET-2

ADGANGSKONTROLL OG SIKKERHET

Helhetlig løsning som tar sikkerheten på alvor
Digital Innovation har gjennom en årrekke levert adgangskontroll og sikkerhetsløsninger til entreprenørbransjen. Vi tilbyr brikkebasert adgangskontroll (aktiv RFID 433 MHz), støtte for registrering av ulovlige passeringer (deteksjon med laser), opptak av video av ulovlige passeringer, Wifi-nett under jord, vannivåmåling, gassmåling, styring av vifter, brannalarm, radiokommunikasjon, varsling med sms, m.m.

Ihht bergforskriften §14 overvåkning og kommunikasjon, skal det skal finnes et system som gjør det mulig å vite hvilke arbeidstakere som til enhver tid oppholder seg under jord og hvor de sannsynligvis oppholder seg.

Vårt sentrale sikkerhetssystem er utformet med utgangspunkt i bergforskriften §14 og sørger for at bedriften enkelt kan få oversikt over hvor mannskap, gods og personell befinner seg til enhver tid, både over og under bakken. Vi har intgegrert støtte for HMS-idkort (grønnkort), mannskapsliste (lovpålagt fra 1. juli 2017), fjernstyring av kjøreport (åpning av bom/kjøreport med brikke).

Med Digital Innovations utstyr får du oversikt over hvem som går inn og ut av tunnelen til enhver tid. Alle med vår tunnelbrikke registreres automatisk og helt uten manuell jobb. Personer uten brikke registreres som ulovlig passering med tilhørende video.

Systemet er fleksibelt og kan bygges ut ved behov

Vunnet anbud? Vi kjenner de norske krav og retningslinjer for overvåkning og kommunikasjon ved bygging av tunneler og fjellhaller. Vi kan bistå i alle faser fra prosjektering, innkjøp, gjennomføring/drift og avvikling.